Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

ΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ - Μια περιγραφή του Διστόμου και της περιοχής του διαβάζουμε στο φύλλο στις 13 Ιουνίου το 1939 στην εφημερίδα Ο ΤΥΠΟΣ.

Πηγή/Αναδημοσίευση: Ιστορικά του Παρνασσού


Μια περιγραφή του Διστόμου και της περιοχής του διαβάζουμε στο φύλλο στις 13 Ιουνίου το 1939 στην εφημερίδα Ο ΤΥΠΟΣ.


Πηγή/Πρώτη δημοσίευση: Distomoblog

Δεν υπάρχουν σχόλια: