Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Πιστοποιητικό γεννήσεως Δημότη Διστόμου, από την 18η Αυγούστου 1918

Ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο κο Λουκά Ζήση για την παραχώρηση του παρόντος εγγράφου

Πηγή/Πρώτη Δημοσίευση: Distomoblog

Δεν υπάρχουν σχόλια: